top of page
thumbnail_673778f8-4785-41a0-beb4-dd90795ae144_edited.jpg

FILOSOFIE

FILOSOFIE PFA

Prestige Football Academy (PFA) is ontstaan vanuit het inzicht dat de sportwereld in het algemeen en de voetbalwereld in het bijzonder voortdurend transformeren. Vanuit een traditioneel gedachtegoed veranderen we naar een nieuwe realiteit (het vullen van individuele en doelgroepgerichte behoeften en een mindset van groei en persoonlijke ontwikkeling) met nieuwe wetenschappelijke inzichten.Missie: een optimaal ontwikkelingsplatform voor de 
prestatief ingestelde jeugdvoetballer

Van vrijwilligersorganisatie naar professioneel geleide organisatie

"Sportverenigingen en ondernemers - de commerciële sportaanbidders - in de sport gaan samen optrekken in een koepelorganisatie. Zij kunnen elkaar daarin versterken en aanvullen."

De enige juiste manier om een talent te scouten is door hem eerst goed op te leiden

"In Nederland worden veel te weinig talenten goed opgeleid. Er worden per lichting slechts een paar honderd voetbaltalenten opgeleid door professionele trainers, terwijl opleiden doorslaggevend is."

Alle verandering gaat gepaard met weerstand, zo ook in de wereld van de amateursport

"Bij zogenaamde cultuurbewakers bestaat een neiging om de regels van het spel altijd hetzelfde te houden. Het blijkt moeilijk om bepaalde bestuursculturen te doorbreken."

Vroegtijdig selecteren leidt tot uitsluiting van spelers die ook potentie hebben

"Omdat je niet weet wie de talenten zijn die doorbreken, kun je beter zoveel mogelijk mensen in beeld houden. Breder opleiden betekent een grotere vijver aan spelers en trainers ontwikkelen."


 

bottom of page